J A G O D I N S K I         T

JAGODINSKA STRANA O SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
Dobrodošli na najmasovniju stranicu o sportu u Jagodini. Trudićemo se da vas na vreme obavestimo o svim zanimljivim dešavanjima. Nadamo se da ćete biti stalni posetilac naših stranica. Ekipa sajta Autentik.net vam šalje veliki pozdrav.
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
FIGHT CLUB
::
::
::
::
STRELIČARSTVO
::
::
::
::
::
::
TEKVONDO
::
KUNG-FU
::
BODY BILDING
::
AUTO MOTO
::
KONJIČKI SPORT
::
BRIDŽ KLUB
::
FITNES
:: TAI CHI
::
YOGA
::
TRIATLON
::
::

UKUPNO>  1889

DANAS>  81

JUČE>  433

B r i dž   k l u b
B r i dž   s a v e z
2 TREFA
CENTRALNE
Jagodina
SRBIJE

 

O klubu

Bridž je u Jagodini počeo da se igra početkom osamdesetih godina 20. veka.
O tome postoji jedna anegdota o kojoj je objavljen i članak u "Politici".

Osnivačka Skupština Bridž kluba "2 TREF" održana je jula 1995. godine.

Rešenjem Ministarstva za unutrašnje poslove Republike Srbije klub je upisan u Registar društvenih organizacija i udruženja građana 04. 09. 1995. godine i taj datum se uzima kao Dan osnivanja kluba.

Od 01. 01. 1997. godine klub je član Jagodinskog sportskog saveza (JASSA).

17. 12. 1997. godine donet je Statut bridž kluba "2 TREFA".

Rešenjem Ministarstva za omladinu i sport Republike Srbije, od 06. 03. 2000. godine, upisuje se u Registar
sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava i saveza pod brojem 6951 Bridž klub "2 TREFA".

Bridž klub "2 TREFA" je član Bridž saveza centralne Srbije (BSCS) i Bridž saveza Srbije (BSS). Logo kluba

 

Karta kluba

Naziv kluba: Bridž klub "2 TREFA"
Osnovan:  04. 09. 1995. godine
Adresa: Kneginje Milice 80 (JASSA), 35000 Jagodina, Poštanski fah 111
Tekući račun: 160-194450-84 Banca Intesa
PIB: 102649645
Prostorija: Lole Ribara 1/1 (Udruženje za sport invalida), utorkom i petkom od 20:00
 
Predsednik: Dejan Burić bura2@ptt.rs 064 680-15-89
Sekretar: Dejan Burić
Izvršni odbor: Dejan Burić, Miodrag Aleksić, Slaviša Marković, Zoran Burić, Milena Radivojević
Nadzorni odbor: Zoran Ivanović, Vojislav Simić, Zorica Džigurski
Disciplinska komisija: Slaviša Marković, Miljana Lacković, Dejan Burić

Uspesi kluba

2005. 1. mesto na Otvorenom ekipnom prvenstvu SCG. (Diploma)
Šampionska ekipa: Nenad Jokić - Nenad Miljković Keša, Slaviša Marković - Velibor Mandžo (TV zapis)

2005. 1. mesto na turniru Jagodina 2005. par: Slavoljub Petrović - Miodrag Aleksić

2006. 2. mesto na Zatvorenom ekipnom prvenstvu SCG. ekipa: Nenad Miljković - Velibor Mandžo, Nikola Maksimović - Zoran Žakula, Gordana Dimitrijević - Mladen Karapandžić

2007. 3. mesto na Otvorenom parskom prvenstvu Srbije. par: Slaviša Marković - Zoran Burić

2007. 2. mesto na turniru Pančevo 2007. par: Slavoljub Petrović - Miodrag Aleksić

2008. 3. mesto na Miks prvenstvu Srbije. par: Velibor Mandžo - Gordana Mandžo

2008. Na 1. Olimpijadi misaonih sportova, održanoj oktobra u Pekingu, nastupile su tri jagodinske igračice. U ženskoj reprezentaciji Srbije igrala je Gordana Mandžo, u seniorskoj reprezentaciji Srbije igrala je Milena Radivojević, a u juniorskoj reprezentaciji Srbije igrala je Jovana Marinković.

2008. 1. mesto na Trajalu Vojvodine. par: Slaviša Marković - Stanko Milanović

2008. 3. mesto na Kupu Srbije.
ekipa: Velibor Mandžo - Gordana Mandžo, Slaviša Marković - Stanko Milanović, Nenad Miljković, Zoran Burić

2009. 3. mesto na turniru Pančevo 2009. par: Velibor Mandžo - Gordana Mandžo

2009. 3. mesto na turniru Kruševac 2009. par: Velibor Mandžo - Gordana Mandžo

2009. 3. mesto na Miks prvenstvu Srbije par: Velibor Mandžo - Gordana Mandžo

2009. 1. mesto na Otvorenom parskom prvenstvu Makedonije par: Slaviša Marković - Dragan Stojković (Vr. Banja)

2009. 1. mesto na Otvorenom timskom prvenstvu Makedonije tim: Slaviša Marković, Zoran Burić, Miodrag Aleksić, Dragan Stojković (Vr. Banja)

2009. 2. mesto na Zatvorenom ekipnom prvenstvu Srbije tim: Gordana Mandžo, Velibor Mandžo, Ana Brajović, Dragan Azdejković, Aleksandra Đorđević Marko Perišić.

2009. 3. mesto na Zatvorenom ekipnom prvenstvu Srbije tim: Slaviša Marković, Zoran Burić, Dejan Burić, Stanko Milanović (Banatsko novo selo), Dragan Pejčić i Marko Mančić (Niš).

2009. 1. i 2. mesto na Trajalu centralne Srbije parovi: Jovana Marinković - Marko Gligorijević i Slaviša Marković - Stanko Milanović

2009. 1. mesto na Novogodišnjem turniru par: Jovana Marinković - Marko Gligorijević.

2010. 1. i 4. mesto na Miks prvenstvu Srbije parovi: Jovana Marinković - Marko Gligorijević i Gordana Mandžo - Velibor Mandžo.

2010. 4. mesto na Trajalu Srbije par: Gordana Mandžo - Velibor Mandžo.

Članovi smo Prve savezne lige: 2007. 2008. 2009. 2010.

 

Članovi kluba


BSS

broj

I G R A Č

Vred

nost

T I T U L A

Zlatni

poeni

Srebrni

poeni

Master

poeni

Rejting

1

1070

Mandžo Velibor

15

Nacionalni majstor

1

5

1796.95

2740

2

1065

Marković Slaviša

15

Regionalni majstor

1

4

2076.84

2715

3

1071

Miljković Nenad

13

Regionalni majstor

1

3

750.41

2200

4

1069

Jokić Nenad

13

Regionalni majstor

1

0

902.73

2185

5

1266

Gligorijević Marko

13

Regionalni majstor

0

9

1181.67

2550

6

1216

Mandžo Gordana

14

Regionalni majstor

0

5

1401.16

2690

7

1196

Burić Zoran

13

Klupski majstor

0

3

1507.50

2545

8

1178

Milanović Stanko

12

Klupski majstor

0

3

1260.43

2470

9

1245

Burić Dejan

11

Klupski majstor

0

1

697.84

2200

10

2450

Marinković Jovana

10

Majstorski kandidat

0

1

527.47

2340

11

1158

Aleksić Miodrag

11

Majstorski kandidat

0

0

1097.19

2310

12

1192

Petrović Slavoljub

11

Majstorski kandidat

0

0

793.55

2285

13

1237

Simić Vojislav

10

Majstorski kandidat

0

0

544.59

2170

14

1233

Radivojević Milena

10

Majstorski kandidat

0

0

517.87

2075

15

1271

Petković Dejan

10

Majstorski kandidat

0

0

461.75

2180

16

1222

Deletić Zoran

10

Majstorski kandidat

0

017


Milošević Aleksandar

10

Majstorski kandidat

0

018

2385

Simić Nikola

8

Prvokategornik

0

0

373.36

2215

19

2384

Džigurski Zorica

6

Drugokategornik

0

0

161.00

2135

20


Ivanović Zoran

4

Bez titule

0

021

1450

Lacković Miljana

3

Bez titule

0

022


Srećković Dragomir

1

Bez titule

0

0

0.00

2000

Obračun vrednosti igrača

Članovi BK ''2 Trefa'' u Vrnjačkoj banji

Zadnji red: Slaviša Marković, Zoran Burić, Velibor Mandžo

Prednji red: Nenad Jokić, Dejan Burić, Dejan Petković, Milena Radivojević, Slavoljub Petrović i Miodrag Aleksić

Sport - Jagodina

Sva Prava zadržana agencija 'Autentik'